Tarieven

In samenspraak met de cliënt zal gekozen worden voor één van de volgende formules:

1. Uurtarief
Aan de hand van de in een dossier gepresteerde uren zal een staat van erelonen worden opgesteld.

2. Forfaitair tarief
Voor dossiers die hiervoor in aanmerking komen zal een all-in tarief worden bepaald.

3. Procentueel tarief
Een degressief tarief zal bepaald worden in verhouding tot de waarde van het geschil (onder meer voor invorderingen).

4. Kosteloze rechtsbijstand
Wij onderzoeken graag samen met u of u hiervoor in aanmerking komt. Desgevallend stellen wij het vereiste dossier hiervoor samen en dienen wij de hiervoor noodzakelijke aanvraag voor u in.