Kernwaarden

Advocaten Oosterbosch staan via een gepersonaliseerde behandeling garant voor een individuele opvolging van uw dossier.

Voor de meeste rechtstakken zal u zich rechtstreeks kunnen wenden tot één van haar advocaten, voor die onderwerpen die niet tot haar specifiek domein behoren, wordt beroep gedaan op externe adviseurs. Het toezicht en de coördinatie van het dossier blijft echter in handen van het kantoor in Riemst.

Indien u in aanmerking meent te komen voor volledig of gedeeltelijk kosteloze rechtsbijstand zullen wij u graag hierover adviseren en indien nodig vertegenwoordigen in rechte.